دومین مسابقات رباتیک ROBOTIVE

ثبت نام و اطلاع رسانی

اولین مسابقات سازه ماکارونی IRANPSD

ثبت نام و اطلاع رسانی

اولین جام بازیهای رایانه ای پایتخت جوانان جهان اسلام

ثبت نام و اطلاع رسانی

  • نقشه سالن سرو
  • نقشه سالن بهار
  • نقشه سالن حافظ
  • نقشه سالن نرگس

جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره 09170221663 تماس بگیرید.
ورود به دپارتمان

جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره 09170221663 تماس بگیرید.

 

ورود به دپارتمان

جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره 09170221663 تماس بگیرید.

 

ورود به دپارتمان

جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره 09170221663 تماس بگیرید.

 

ورود به دپارتمان